>
Fa   |   Ar   |   En
   دو دوره سازمان فضایی1 در شهر ایرانی : قبل و بعد از اسلام با استعانت از شواهد تحولات شهر کرمان  
   
نویسنده منصوری امیر
منبع باغ نظر - 1386 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:49 -60
چکیده    شهر، به مثابه تبلور آیین و اندیشه جامعه، نمی تواند در تمدنهای مختلف یکسان پدید آید. گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز معلول این تفاوت است. فلات ایران به عنوان یکی از قدیمیترین زیستگاههای بشر، تمدنهای مختلفی را تجربه کرده و شهرهای زیادی را به وجود آورده است. بررسی روند تغییرات شهر ایرانی در طول تاریخ دو شیوه کاملاً متمایز را از سازمان فضایی شهر ارایه می دهد. سازمان فضایی به مثابه نظم حاکم میان مولفه های پدید آورنده در نگرش سیستمی به شهر می تواند نماد مناسبی برای این مدعا باشد. این مقاله ضمن رجوع به آرای مشهور محققان، اسناد باستان شناختی، نوشته های مورخان و استنباطهای عقلی از نشانه های موجود فرضیه مذکور را تحقیق کرده و درستی آنر ا آزموده است.
کلیدواژه سازمان فضایی ,شهر اسلامی ,شهر ایرانی ,شهر باستانی ,ساختار شهر ,مرکز شهر ,Spatial Organization ,Islamic City ,Iranian City ,Ancient City ,City Structure ,City Center
آدرس
پست الکترونیکی seyedamir.mansouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved