>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21  
   
نویسنده براتی ناصر
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:5 -29
چکیده    شهرها از دوران باستان نشانه قدرت و توان سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، تکنولوژیکی و قدرت خلاقیت جوامع مختلف، بوده‌اند. بدین ‌ترتیب مشخص است که هر جامعه انسانی، برای دست‌یابی به تمدن، به عنوان بالاترین و والاترین سطح فرهنگ بشری، و ساختن و نگهداری شهرها، می‌باید، ابتدا، مسایل و معضلات متعدد و گسترده‌ای را حل کرده و پشت سر گذاشته باشد. بدیهی است که دستیابی و میزان رشد تمدن در بین جوامع مختلف بستگی مستقیم به میزان موفقیت آنها در حل مسایل فوق و توجه به موضوع‌هایی داشته است که دیگر جوامع از توجه و حل آنها عاجز بوده‌اند. به همین علت است که، تمدن‌های باستانی و کهن، قدر و ارزشی کم نظیر می‌یابند و باز به همین علت است که امروزه می‌توان تفاوت‌های بسیار زیادی را بین شهرها، در جوامع توسعه یافته، در حال توسعه، و عقب مانده، مشاهده کرد. این اختلافی است که، در حال حاضر، بین شهر در ایران، در مقایسه با گذشته شکوهمند و افتخارآفرین خودش، و همین طور تمدن و شهرنشینی در جهان توسعه یافته معاصر، به چشم می‌خورد. این مقاله در پی پرداختن به این موضوع، و بررسی برخی از جوانب مختلف و کلیدی آن، چالش ها و موانع رودررو و راهبردهای احتمالی برای برون رفت از شرایط موجود است.
کلیدواژه شهر ,شهرسازی ,تمدن ,محیط ,معنا ,نظریه ,دانش ,مدیریت ,ارتباط ,City ,Urbanism ,Civilization ,Environment ,Meaning ,Theory ,Knowledge ,Management ,relations
آدرس
پست الکترونیکی naser_barati2006@yahoo. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved