>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین ارزش‌های زیبایی‌شناختی در طراحی مبلمان منزل برای زوج‌‌های جوان  
   
نویسنده حاجتی مدارایی سردار ,جلال زاده بهاره
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:30 -48
چکیده    ارزش‌های زیبایی ‌شناختی، یکی از انواع ارزش‌های اجتماعی بوده که باید در مراحل اولیه تحقیق در طراحی محصولات صنعتی بدان پرداخته ‌شود. این ارزش ها از یک سو به حوزه‌های فردی و یا گروهی تعلق دارند و از سویی دیگر به امور زیبایی ‌شناسی مربوط می‌شوند. ارزشهای زیبا‌یی ‌شناسی در برخی موارد پس از تحقیق و مطالعه، زمینه ‌ساز طراحی جدید و مورد استفاده طراحان خواهند بود و گاه با نگاه نقادانه طراح مواجه شده به زیبایی‌شناسی‌های آوانگارد می‌انجامد. در این مقاله تحقیقی در دو بخش نظری و عملی به ذکر اهمیت این ارزش‌ها در حوزه طراحی صنعتی پرداخته شده و سعی شده تا با جستجو در منابع گوناگون در حوزه‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، فلسفه و تاریخ هنر و طراحی‌صنعتی، تعریف جامعی برای این مفهوم آرایه گردد. در عین حال روش مطالعه و تعیین این نوع از ارزش‌‌ها، با کمک روش‌های تحقیق کیفی در مطالعات انسان‌شناسی و مردم نگاری، نظیر عکس ‌برداری، مصاحبه‌های عمقی و طراحی پرسش‌نامه، برای نخستین ‌بار در رشته طراحی صنعتی تدوین شده که می‌تواند برای محققان طراحی مفید باشد. در پایان با کمک از روش‌های پیشنهادی در بخش نظری، پروژه‌ایی عملی به طراحی مبلمان برای خانواده‌های جوان تهرانی با مقتضیات ارزشی و سبک زندگی آنان اختصاص یافته است.
کلیدواژه زیبایی‌شناسی ,ارزش‌ها ,ارزش‌های زیبایی‌شناختی ,زیبایی‌شناسی ارزشی ,مبلمان منزل ,سبک مدرن ,سبک پسامدرن ,مردم‌نگاری ,Value ,Aesthetic ,Aesthetic values ,pre-modern ,Modern and Postmodern ,Furniture ,Industrial Designer
آدرس
پست الکترونیکی bah.jalalzadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved