>
Fa   |   Ar   |   En
   سنگ نگاره خسرو پرویز در تاق بستان  
   
نویسنده جوادی شهره
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:49 -61
چکیده    فرمانروایان ساسانی را رسم بر این بود که پیرامون شهرهای بزرگ و مکان های مساعد طبیعی باغ های سرسبز و زیبایی ایجاد می نمودند. این فضاهای سبز و خرم پردیز (پردیس) نامیده می شدند. تاق بستان را باید یکی از این پردیس های دوره ساسانی دانست. نقش برجسته خسروپرویز در ایوان بزرگ تاق بستان واقع شده است. در این نقش خسرو از اهورا مزدا و آناهیتا تاج ستانی می کند. خسروپرویز سنت تاجگیری از ایزدان را که بیش از دو قرن به فراموشی سپرده شده بود دوباره زنده می کند. بدین گونه خسرو پایه های فرمانروایی خود را استوار کرده و به صورت سمبلیک اعلام می کند که اهورا مزدا و آناهیتا مورد احترام او هستند و از هر دو نفر همزمان حلقه سلطنت را دریافت می کند. این امر در دیگر نقش برجسته های ساسانی سابقه نداشته است.
کلیدواژه تاق بستان ,نقش برجسته ساسانی ,اهورا مزدا ,آناهیتا ,تاجگیری ,Tagh Bostan ,Sassanians relief ,Ahura Mazda ,Anahita ,Coronation
آدرس
پست الکترونیکی javadi@nazar.ws
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved