>
Fa   |   Ar   |   En
   بادگیر، جذابیت سیما و منظر شهر یزد  
   
نویسنده محمودی مهناز
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:91 -99
چکیده    شهر یزد و بافت قدیمی آن در میان سایر شهرهای ایران واجد ویژگی هایی است که آن را از سایر شهرها متمایز ساخته است. تنوع بیشمار بادگیرهای یزد یکی از عوامل مهم جذابیت سیمای شهر یزد می باشد. بادگیرهای یزد با کالبدهای متنوعی در سیمای شهر جلوه گر شده اند و از این رو در این مقاله به بررسی گونه شناسانه آن ها پرداخته شده است. تحقیق با برداشت های میدانی انجام پذیرفته و نقشه های ارایه شده از بادگیرها (پلان ها و نماها) برای اولین بار در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است و روند تحقیق را می-توان چنین توصیف کرد : مشاهده، مقایسه، تحلیل، استنباط.در این مقاله تیپولوژی فرمال بادگیرها با بررسی انواع نحوه استقرار بادگیرها در خانه های یزد، انواع پلان ها، نماها، مقاطع و دسته بندی بر مبنای جهات دریافت باد، صورت پذیرفته است.
کلیدواژه بادگیر ,معماری منظر ,یزد ,تیپولوژی ,Wind catcher ,Landscape Architecture ,Yazd ,Typology
آدرس
پست الکترونیکی m_mahmoudi59@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved