>
Fa   |   Ar   |   En
   در آمدی بر شناخت باغهای تاریخی بیرجند  
   
نویسنده رنجبر احسان ,مهربانی گلزار محمدرضا ,فاطمی مهدی
منبع باغ نظر - 1384 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:50 -71
چکیده    باغ ایرانی در یک گستره جغرافیایی از هند تا تبریز و از سمرقند و بخارا تا شیراز و مرزهایی فراتر از این محدوده، متناسب با شرایط اقلیمی و دوره تاریخی خاص خود در فرمها و شکلهای گوناگون تجلی پیدا کرده است. یکی از نقاط شکل گیری شیوه خاصی از مفاهیم باغ ایرانی، شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است. بیرجند به عنوان شهری که رونق و شکوفایی خود را در دوره صفویه به دست آورده، دارای مجموعه‌ای از باغهای تاریخی متعلق به اواخر دوره زندیه، دوره قاجار و پهلوی اول است. بررسی ویژگیها و شاخصه‌های باغهای بیرجند در مقایسه با دیگر باغهای ایران نشان از شیوه متفاوتی در طراحی دارد. شاخصه‌های 8 باغ تاریخی اکبریه، شوکت آباد، رحیم آباد، بهلگرد، مود، امیر آباد، معصومیه و طوغان نشان می‌دهد که ترکیب خصوصیاتی همچون عدم حضور محور آب، اتصال به بافت روستایی، محور اصلی درخت کاج، شاه نشین میان استخر، شکل گیری حوض خانه، باغ قلعه ای بودن و محور قوی ممتد، شیوه باغسازی بیرجند را از دیگر نقاط ایران متمایز می‌کند. این نوشتار با تکیه بر دوره‌های تاریخی، اقلیم و معماری بیرجند، به دلیل کمبود اطلاعات کافی در مورد باغسازی بیرجند، ابتدا به معرفی ویژگی‌های معماری این باغها پرداخته و سپس در یک تحلیل قیاسی زمینه‌های لازم جهت شناخت شیوه خاص باغسازی بیرجند را فراهم می آورد.
کلیدواژه بیرجند ,باغ ایرانی ,کاج ,باغ _ قلعه ,Birjand ,Persian garden ,pine ,garden-castle
آدرس
پست الکترونیکی mehdifatemi@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved