>
Fa   |   Ar   |   En
   زیبایی شناسی زشت نگاری «تاملاتی در خاستگاه کمدی»  
   
نویسنده کوپال عطایالله
منبع باغ نظر - 1384 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:42 -49
چکیده    کمدی آتنی بر اساس کهنترین متونی که امروزه در دسترس است، انباشته از هتاکی و استهجان و رکاکت علیه شخصیتهای سیاسی و دولتمردان یونان بوده است. اما به ‌واسطه این زشت‌نگاری‌ها، نباید این کمدی را سطح پایین و عاری از ارزشهای هنری ارزیابی کرد. تنها کمدی نویس در عصر طلایی تمدن این سرزمین که آثارش امروزه به دست آمده آریستوفان نام دارد. کمدیهای او اگرچه سرشار از سخنان و رفتارهای شناعت آمیز و اشاره به امور جنسی و مطایباتی از این قبیل است، اما از حیث ساختار و مضمون، آثاری بسیار پیچیده و درخور تامل به شمار می‌آیند و به الگوی خلق کمدی در سده‌های بعد تبدیل شده‌اند. این مقاله می‌کوشد خاستگاه و ساختار این گونه هنری را در یونان باستان مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه کمدی ,یونان باستان ,آریستوفان ,جشنواره دیونوسیای بزرگ ,جشنواره لنایا ,زیبایی شناسی درام ,Comedy ,Ancient Greece ,Aristophanes ,City Dionosiya ,Lenaea Festival ,Drama Aesthetics
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved