>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نقش فضاهای شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهرها، تبیین پارادایم ارتباط   
   
نویسنده سلطانی علی ,نامداریان احمدعلی
منبع باغ نظر - 1390 - دوره : 8 - شماره : 18 - صفحه:3 -12
چکیده    فضاهای شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی _ اقتصادی ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کرده است. در دوران مدرن، با تغییرات عمیقی که در تمامی ابعاد زندگی و سکونت رخ داده، بخش عمده فضاهای شهری به مکان‌های سودا زده تبدیل شده و تحت تاثیر نیروهای بازار در خدمت منافع جریان‌های محدود قرار گرفته است. در واقع، عقلانی‌سازی که از ثمرات دوره روشنگری است، به عقلانیت روش‌ها، ابزار و فن‌آوری محدود شد. انعکاس این عقلانیت یک‌سویه یا «عقلانیت ابزاری»، و نمود آن را می توان در دیالکتیک انسان، جامعه و طبیعت جستجو کرد که نتیجه آن، تلاش انسان برای غلبه بر طبیعت و وارد کردن خسارت های فراوان به آن است؛ نگرانی‌هایی که الگوی توسعه پایدار، امروزه از آن سخن می‌گوید. هدف این نوشتار، کشف اشتراکات و خاستگاه‌های فضای شهری، جریان توسعه‌ پایدار و نظریه کنش ارتباطی و پیشنهاد «پارادایم ارتباط» به عنوان مبنایی برای توضیح و تقویت سه پدیده فوق است. برای دست‌یابی به این هدف، نقش فضاهای شهری در طول تاریخ با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه توسعه پایدار به اجمال بررسی شده است. مرور تاریخی فضای شهری، تا اندازه‌ای ما را از فرآیند تولید فضا در طول تاریخ آگاه می‌سازد و در شناخت بهتر نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار کمک خواهد کرد. در همین راستا، با بهره‌گیری از نظریه «کنش ارتباطی» به نقد مدرنیسم و عقلانیت ابزاری پرداخته شده است. این نظریه، ضمن نقد عقلانیت ابزاری مدرن که منجر به شی‌شدگی می‌شود، عقلانیت ارتباطی را به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات مدرن ارایه می‌کند. بر همین اساس، نحوه تجسم عقلانیت ارتباطی در فضاهای شهری بررسی شده است؛ با این دیدگاه که عقلانیت ارتباطی را می‌توان رویکردی دانست برای غلبه بر منطق سلطه و سود و مفری برای پیشگیری از هر آنچه که هماهنگی و همخوانی طبیعت، اجزا و ارتباطات متقابل آنها را بر هم می‌زند. در پایان، پارادایم ارتباط به عنوانپارادایمی معرفی می‌شود که هم توسعه پایدار و هم فضای شهری می تواند بر آن استوار شود. پارادایمی که از طریق آن، هم مولفه‌های توسعه پایدارتبیین می‌شود و هم فضاهای شهری در جایگاه دوباره «قلب تپنده شهر» ظاهر و با تعیین «اخلاق گفتمانی» مناسب در فضاهای شهری به تقویت نقش اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرها پرداخته می‌شود.
کلیدواژه فضای شهری ,توسعه پایدار ,عقلانیت ابزاری ,عقلانیت ارتباطی ,پارادایم ارتباط ,Urban space ,Instrumental Rationality ,Communication Paradigm ,Sustainable Development
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی ahmadnamdain@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved