>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا دوران معاصر  
   
نویسنده خزاعی فاطمه ,صافی زاده مینا ,افهمی رضا ,سنوسی حسن احمد
منبع باغ نظر - 1398 - دوره : 16 - شماره : 72 - صفحه:65 -80
چکیده    بیان مسئله: کرمان از دیرباز جایگاه تاریخی مهمی در ایران داشته و در دوره‌هایی این جایگاه با اهمیت‌تر شده است. از دوران صفوی و بعد از تبدیل بندرعباس به یک بندر مهم تجاری، کرمان به مرور تبدیل به یک نقطه مهم تجاری در پهنه کشور می‌شود و در یکی از شاخه‌های جاده ابریشم قرار می‌گیرد. در این زمان مبادلات زیادی با هندوستان و چین در کرمان انجام شده و در نتیجه این شهر از یک شهر درجه دو به یک شهر درجه یک تبدیل می‌شود. بررسی تاثیر این مراودات و نزدیکی جغرافیایی روی معماری و تزیینات کرمان از دوران صفوی به بعد بسیار کم بوده است. هدف : هدف تحقیق حاضر واکاوی تزیینات ساختمان‌های کرمان از دوران صفوی به بعد و بررسی تاثیرات این موارد از سایر کشورها به خصوص هندوستان و چین است. با درنظرگرفتن برخی از بناهای این دوران در کرمان تحقیق حاضر به دنبال تحلیل و دسته‌بندی تزیینات ساختمان‌های کرمان از لحاظ اصالت و نوع تزیین است. روش تحقیق : روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای اطلاعات کتابخانه‌ای است. برای آنالیز داده‌ها از شیوه قیاسی استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تحلیل و دسته‌بندی تزیینات معماری بناها از لحاظ اصالت، از میان بناهای برجای‌مانده تعدادی بنا انتخاب و به تحلیل ویژگی‌های طراحی آنها پرداخته شده است. انتخاب نمونه‌ها بر مبنای دوره ساخت آنها و داشتن تزیینات معماری اعم از کاشی‌کاری، آجرکاری، نوع رنگ و احجام استفاده‌شده در آنها بوده است. فرضیه تحقیق حاضر آن است که تزیینات معماری کرمان از دوران صفویه به بعد ترکیب تزیینات اصیل ایرانی، هندی و چینی را به نمایش می‌گذارد. نتیجه‌گیری : نتایج کاوش‌ها فرضیه تحقیق را تایید می‌کند. در بناهایی که مورد بررسی قرار گرفتند به وضوح ردپای معماری هندوستان و چین در کنار عناصر معماری سنتی ایرانی و گاهاً تاثیر معماری غرب دیده می‌شود. نتیجه تحقیق حاضر به ویژه از این جنبه حائز اهمیت است که باب جدیدی را در تحقیقات معماری ایران در دوره صفوی به بعد باز کرده و در دیدگاه‌های رایج گذشته سنت‌شکنی می‌کند.
کلیدواژه تزیینات معماری، تاثیر هند و چین، معماری صفوی به بعد، بناهای کرمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, گروه معماری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه پژوهش هنر, ایران, دانشگاه علوم مالزی, دانشکدۀ مسکن، ساختمان و برنامه‌ریزی, مالزی
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved