>
Fa   |   Ar   |   En
   بسط شاخص‌های کلیدی سنجش تاب‌آوری مکانیفضایی شهری؛ مرور فشرده ادبیات نظری  
   
نویسنده قرایی فریبا ,مثنوی محمدرضا ,حاجی بنده مونا
منبع باغ نظر - 1396 - دوره : 14 - شماره : 57 - صفحه:19 -32
چکیده    شهرها تاثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست دارند و ارتقاء پایداری و تاب‌آوری در آنها حایز اهمیت است.بیان مسئله و هدف تحقیق : بررسی شاخص‌های سنجش تاب‌آوری به عنوان ابزار مفید برای طراحی سیاست‌های عمومی و پشتیبانی تصمیم‌گیری‌های امور شهری یک ضرورت است. این در حالی است که با وجود پیشرفت‌های مهم در سال‌های اخیر در این زمینه و شناسایی شاخص‌های تاب‌آوری، پاسخ روشنی برای این پرسش که چگونه تاب‌آوری «مکانیفضایی» در شهر قابل اندازه‌گیری است یافت نشد و همچنان نیاز به ارایه روش‌های مشخص برای سنجش بعد مکانیفضایی تاب‌آوری شهری و کمی‌سازی آن وجود دارد.پرسش‌های کلیدی : پرسش‌های این تحقیق عبارتند از :1. شاخص‌های سنجش تاب‌آوری مکانیفضایی کدامند؟2. چه رابطه‌ای بین تاب‌آوری و سازمان فضایی شهر وجود دارد؟3. نقش عناصر سازمان فضایی شهر در تاب‌آوری مکانیفضایی شهری چیست؟نتایج پژوهش : بر‌اساس یافته‌های تحقیق، سنجش تاب‌آوری مکانیفضایی شهری شامل چهار شاخص تنوع، ارتباط یا اتصال، افزونگی و استحکام است که بر‌اساس مولفه‌های سازمان فضایی شهر (شامل بلوک‌های شهری، فضاهای سبز و باز، خیابان‌ها و محورهاپهنه‌های عملکردی) در دو الگوی ساختاری و عملکردی پیشنهاد می‌شود. یافته‌های این پژوهش، سنجش تاب‌آوری مکانیفضایی در شهر را با ارایه تعریف عملیاتی شاخص‌ها و داده‌های قابل اندازه‌گیری هر شاخص میسر می‌سازد.
کلیدواژه تاب‌آوری مکانیفضایی شهری، شاخص‌های کلیدی، سنجش تاب‌آوری، شهرسازی
آدرس دانشگاه هنر تهران, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده محیط زیست, ایران, دانشگاه هنر تهران, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی monahaji@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved