>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مرمت‌های نامطلوب بر میزان بار حرارتی خانه‌های سنتی یزد؛ نمونه موردی : خانه‌های علومی و تهرانی  
   
نویسنده ساکت یزدی علی ,بیگ زاده شهرکی حمید ,کاملی ساسان
منبع باغ نظر - 1396 - دوره : 14 - شماره : 54 - صفحه:65 -76
چکیده    خانه‌های سنتی یزد میراث فرهنگی ارزشمند، بازمانده از حیات گذشتگان هستند که بخش اصلی و عمده بافت تاریخی این شهر را نیز تشکیل می‌دهند. این آثار که تجلی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر یزد هستند، با گذر زمان رو به متروک شدن نهاده و مورد تخریب قرار می‌گیرند. حفاظت، مرمت و احیای این گنجینه گرانبها، علاوه بر آن که فرصتی برای بازخوانی و شناخت ارزش‌های مندرج در این آثار است، موجب انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده خواهد شد. در مقابل اگر مرمت و احیای خانه‌ها، به صورت نامطلوب و غیر اصولی انجام گیرد نه تنها موجب شناخته شدن و احیای این ارزش‌ها نخواهد ‌شد بلکه آسیب‌های سازه‌ای، منظری، کارکردی و معنوی‌ِ جبران ناپذیری را به بناهای تاریخی وارد می‌سازد. این نوشتار در نظر دارد با مداقه بر آسیب‌های کارکردی حاصل از مرمت‌های نامطلوب به طور خاص در رابطه با شرایط اقلیمی با پاسخ به این پرسش که مرمت‌هایی از این دست چه تاثیری بر بار حرارتی خانه‌ها دارد، بیان کند که اقدامات ناصحیح مرمتی که بدون پشتوانه معرفتی و علمی انجام گرفته است بر شرایط اقلیمی خانه‌های سنتی تاثیر نامطلوب خواهد داشت و پس از بهره برداری از این اماکن هزینه‌های بسیاری باید پرداخت شود تا فضاهای خانه به شرایط بهینه آسایش بازگردند. در این نوشتار سه نمونه از مداخلات و اقدامات متداول تاثیرگذار بر شرایط اقلیمی که به طور فزاینده‌ای در بافت تاریخی یزد در مرمت و احیای خانه‌ها انجام می‌گیرند به عنوان نمونه در خانه‌های علومی و تهرانی یزد توسط نرم افزار انرژی‌پلاس شبیه‌سازی شده و میزان بار حرارتی قبل و پس از فرآیند مرمت و احیا محاسبه ‌شده است. نتایج حاصله نشان از آن دارد که مداخلات انجام گرفته در بنا سبب افزایش بار حرارتی خانه‌ها و کاهش مطلوبیت اقلیمی آنها شده است.
کلیدواژه مرمت، خانه سنتی یزد، بار حرارتی، خانه علومی، خانه تهرانی
آدرس دانشگاه فنی و حرفه ای یزد, ایران
پست الکترونیکی sasan_kml@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved