>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (مطالعه ی موردی: استان گیلان) - صفحه:13-46

  tick  تبیین ویژگی‌های دورۀ گذار دانشگاه از نسل دوم به نسل سوم (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های فنیمهندسی کشور) - صفحه:47-68

  tick  مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان ، ممتاز با عادی در دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:69-100

  tick  نظام آموزش و پرورش و خلاء ده ساله یک الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی کشور از منظر سیستم مدیریت مدرسه محور - صفحه:101-124

  tick  ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی - صفحه:125-150

  tick  شناسایی عوامل موثر بر کیفیت بخشی آموزش از دیدگاه متخصصان آموزش عالی و دانشجویان دکتری - صفحه:151-182

  tick  مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط انتظارات و کیفیت ‌خدمات ‌آموزشی با رضایتمندی و وفاداری ‌دانشجویان با ‌تاکید برنقش میانجی‌گری ارزش ‌درک ‌شده - صفحه:183-212

  tick  مدل سازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه، توانمندسازی و ویژگی های شغلی - صفحه:213-238

  tick  نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش و پرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان: نتایج یک مطالعه آمیخته - صفحه:239-256

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تفکر سیستمی فردی دانشجویان - صفحه:257-284

  tick  بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران - صفحه:285-310

  tick  امکان‌سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه روستایی و عشایری استان لرستان - صفحه:311-338

  tick  شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند - صفحه:339-368
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved