>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی  
   
نویسنده رستمی شعیب ,کهنسال ثمین
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:100 -113
چکیده    در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین-المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارایه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تاکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت-های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که موسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.
کلیدواژه صورت های مالی تلفیقی ,بخش عمومی و خصوصی ,حسابداری تعهدی ,استانداردهای حسابداری ,نهادهای قانون گذاری
آدرس کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved