>
Fa   |   Ar   |   En
   تیوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه گیری عملکرد  
   
نویسنده فیل سرایی مهدی ,آتشی گلستانی حجت اله
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:84 -99
چکیده    این مقاله، در ابتدا نحوه تدوین مدل های نمایندگی برای غلبه بر مسایل انگیزشی حاصل از مشکلات گزینش نادرست و خطر اخلاقی را تشریح نموده و دلایل این که چرا مدل های تیوری نمایندگی به سختی حل می شوند را بحث می کند. سپس نتایج تیوری نمایندگی را در قالب مدلی ریاضی برای تدوین قرارداد استخدامی نماینده (مدیر) بیان می دارد و خصوصیات معیارهای سنجش عملکرد که برای ارزیابی عملکرد نماینده در قرارداد مشخص شده را توصیف می کند. این خصوصیات شامل آگاهی بخشی، قابلیت کنترل، سنخیت و به موقع بودن است. انتخاب مناسب معیارهای سنجش عملکرد مبتنی بر حسابداری و یا مبتنی بر بازار در برانگیختن رفتار نماینده و کاهش تضاد منافع بین صاحبکار و نماینده تاثیرگذار است. معیار(های) سنجش عملکرد گنجانده شده در قرارداد حقوق و طرح پاداش نماینده ممکن است شرایطی را به وجود آورد که در نتیجه ی آن مدیریت سود اتفاق بیفتد.
کلیدواژه تیوری نمایندگی ,حسابداری مدیریت ,قرارداد انگیزشی ,معیارهای ارزیابی عملکرد ,پاداش
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved