>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن  
   
نویسنده حیدری‌نژاد قدرت‌اله ,نیک کار جواد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:64 -83
چکیده    بحران های مالی جهانی باعث پدید آمدن سیوالاتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی مستقل شد. در تلاش برای اصلاح این وضعیت کمیسیون اروپایی (ec) در سال 2010 یک سری راه کارهای کلی ارایه کرد؛ که پیشنهاد استفاده از حسابرسی مشترک یکی از این موارد بود. در این نوع از حسابرسی، دو شرکت حسابرسی به طور همزمان و به صورت جداگانه کار حسابرسی را انجام داده و یک گزارش حسابرسی را صادر کرده و در قبال این اظهارنظر مسیولیت مشترک دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر حسابرسی مشترک بر کیفیت، هزینه‌ها و بازار حسابرسی است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد تجربی حمایت کننده از نقش مثبت حسابرسی مشترک بر کیفیت حسابرسی اندک و متناقض است. در مورد تاثیر حسابرسی مشترک بر هزینه‌های حسابرسی نتایج نشان داد که حسابرسی مشترک الزامی منجر به افزایش هزینه‌ها شده و در حالت بکارگیری اختیاری نتایج متفاوت است. همچنین، نتایج نشان داد که انحصار بازار حسابرسی در کشورهایی که سابقه طولانی در بکارگیری این نوع حسابرسی دارند (از جمله دانمارک و فرانسه) کمتر از کشورهای دیگر است.
کلیدواژه حسابرسی مشترک ,کیفیت حسابرسی ,هزینه حسابرسی ,بازار حسابرسی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved