>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب  
   
نویسنده چالاکی دکتر پری ,قادری بهمن
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:44 -57
چکیده    فساد و تقلب پدیده‏های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می‏باشند که می‏توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی‏های مالی چند سال اخیر شرکت‏هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می‏تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسیولیت‏های قانونی خود را که می‏توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده‏اند، از این‏رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه‏های ذی‏نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت‏ها و حسابرسان، شاخه‏ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت‏ها و خدمات، مهارت‏ها و دانش‏ اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه‏ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه‏ای می‏تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.
کلیدواژه تقلب ,فساد ,حسابداری قضایی ,حسابرسی مستقل
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved