>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی  
   
نویسنده خلیلیان موحد سمیه ,سلیمانی مارشک مجتبی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:84 -99
چکیده    طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق‌الزحمه‌ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت‌های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جز ، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل‌های کسب و کار و فرآیندهای صاحب‌کار ایجاد می‌شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق‌الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب‌کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب‌وکارkpmg صورت گرفته است.
کلیدواژه رویکرد ریسک کسب‌وکار ,مدل ریسک حسابرسی ,مدل Kpmg
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved