>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در حسابداری دولتی و تیوری انتشار  
   
نویسنده ملکیان اسفندیار ,وحدانی محمد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:4 -15
چکیده    این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تیوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.
کلیدواژه حسابداری دولتی ,حسابداری و بودجه بندی منابع ,مبنای تعهدی ,تیوری انتشار ,نوآوری
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه بجنورد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved