>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزا مستمر و غیر مستمر  
   
نویسنده شهریاری علیرضا ,برزیده فرخ ,الهامی مهسا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:44 -57
چکیده    در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزا مستمر و غیر مستمر سود در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت آزمون شده است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه‌ی سود و اجزا متفاوت آن، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می‌کنند. بنابراین سرمایه گذاران تازه کار، سود را به اجزا عملیاتی و غیر عملیاتی سود را که دوام متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند تجزیه ننموده و با تمرکز بر خط آخر سود آن را تجزیه نمی نمایند. بنابراین رشد جز غیرعملیاتی(غیر مستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی در آینده خواهد شد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 استفاده نموده و از طریق تحلیل رگرسیون نتیجه گیری نمودیم. نتایج هم در مورد ارتباط اجزا سود با بازدهی آتی نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی وجود دارد.
کلیدواژه فرضیه ثبات کارکردی ,جز مستمر سود ,جز غیر مستمر سود ,سرمایه گذار تازه کار ,تاکید بر خط آخر سود
آدرس دکتری حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, کارشناس ارشد حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved