>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران  
   
نویسنده فدایی‌نژاد محمد اسماعیل ,مایلی محمد رضا ,امام‌دوست مصطفی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:4 -15
چکیده    دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلایی زیربنای علم مالی و تیوری‌های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده‌آل، به توصیف قواعدی می‌پرداخت که سرمایه‌گذاران در یک بازار عقلایی می‌بایست بدان‌گونه رفتار کنند. فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران به عنوان مدل ساده‌ای از رفتار انسان، از پایه‌های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه‌های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده‌هایی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلایی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل‌های رفتاری، تاثیر سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می‌کنند که در شرایط مختلف عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات می‌تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.
کلیدواژه سوگیری‌های رفتاری ,راهبرد مومنتوم و معکوس ,فرضیه کارایی بازار
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved