>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم)  
   
نویسنده دستگیر دکتر محسن ,حسینی سید احسان
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 8 - صفحه:4 -19
چکیده    هدف صورت‌های مالی، ارایه اطلاعاتی قابل‌ اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفادهکنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش‌های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش‌ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک‌های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش‌های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارایه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.
کلیدواژه ابزارهای مدیریت سود ,الگوهای مدیریت سود ,خانه تکانی ,روش‌های محدودکننده مدیریت سود ,مدیریت سود واقعی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved