>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب  
   
نویسنده همتی حسن ,پرتوی ناصر ,زین العابدینی محمد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:60 -73
چکیده    از دو دهه پیش تا کنون برخی شرکت ها استراتژی های تولیدی را برگزیدند که به اصطلاح تولید ناب نام دارد. محققانی که این استراتژی را برگزیدند بر این عقیده بودند که سیستم های سنتی هزینه یابی محصولات نظیر هزینه یابی استاندار به طور مناسب نمی توانند بهبودهای عملیاتی آن ها را ارزیابی نمایند . بنابراین آن ها به دنبال یک سیستم هزینه یابی جدید بودند. تحقیقات مختلف منجر به کشف سیستم های مختلفی برای هزینه یابی محصولات گردیدند.ساختار این تحقیق از دو بخش کلی تشکیل شده است که در بخش اول آن بیشتر سعی شده است موضوعات مربوط به حسابداری ناب و تکنیک های مرتبط با هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت هایی که فعالیت های تولید ناب را بر گزیده اند ارایه گردد. درقسمت دوم تحقیق به چگونگی استفاده از نمودار جریان ارزش در سیستم حسابداری ناب اشاره شده است و یک نمونه از نمودار جریان ارزش ، نحوه ی ترسم و چگونگی تفسیر اطلاعات آن نیز ارایه گردیده است. در انتها نیز یک نمونه صورت سودوزیان جریان ارزش که از ابزارهای حسابداری ناب می باشد ، ارایه گردیده است.
کلیدواژه حسابداری ناب ,نمودار جریان ارزش ,هزینه یابی هدف
آدرس مرکز آموزش عالی رجا قزوین, ایران, عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی پرندک, ایران, کارشناس ارشد حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved