>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی  
   
نویسنده خواجوی شکراله ,صادق زاده مهارلویی محمد ,تقی زاده رضا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:48 -59
چکیده    با به وجود آمدن رایانه، بسیاری از ابعاد زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی شده است. کاربرد رایانه در بسیاری از علوم و دانش‌ها روز به روز گسترش یافته و حسابداری نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده است. از این میان سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، به دلیل تعامل مستقیم و پیوستگی‌اش با رایانه دارای جایگاه ویژه‌ای است. با پیشرفت در تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، داده‌های معاملات به شکل الکترونیکی ضبط می‌شود و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری روز به روز افزایش پیدا می‌کند. همچنین تیوری‌های سازمانی که انسان‌ها و روابط ما بین آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، در این چند دهه دچار تغییرات شگرفی شده است. تا آن‌جا که نرم‌افزارهای خاصی برای بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و نقش آن‌ها در درون سازمان نیز به وجود آمده است. با توجه به این‌که پژوهش‌های حسابداری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد درون سازمان در داخل ایران جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است، این پژوهش به دنبال معرفی فرصت‌های موجود برای پژوهش در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد در درون آن با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی است.
کلیدواژه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ,تحلیل شبکه‌های اجتماعی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved