>
Fa   |   Ar   |   En
   ارمغان تیوری‌های دستوری حسابداری  
   
نویسنده مهرانی ساسان ,کرمی غلامرضا ,طاهری زهرا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:4 -19
چکیده    این نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تیوری های‌ دستوری حسابداری پرداخته است: مک‌نیل (1939)، پیتون و لیتلتون (1940)، لیتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ایجیری (1975). در این بررسی، خواهیم دید که بین این تیوری ‌پردازان توافقی از باب مفروضات اساسی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان وجود نداشته و این عدم توافق، به توصیه‌های متفاوتی در مورد شناخت و اندازه‌گیری انجامیده است. همچنین خواهیم دید بسیاری از ایده‌هایی که امروزه محال و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند، توسط این تیوری ‌پردازان ارایه شده‌اند. مقاله حاضر در پایان به بررسی سیمای امروزین حسابداری در سایه این تیوری‌ها می‌پردازد.
کلیدواژه تیوری دستوری حسابداری ,شناخت و اندازه گیری حسابداری
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved