>
Fa   |   Ar   |   En
   تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوینمورد استفاده جهت کشف آن  
   
نویسنده بهرامی آسو ,نوروش ایرج ,راد عباس ,محمد ملقرنی عطااله
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1400 - شماره : 38 - صفحه:105 -118
چکیده    هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به منظور تبیین آثار آن در صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ایران است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل و تفسیر انواع تقلب در صورت-های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها با حجم زیادی از داده‌ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت‌های مالی می‌باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی‌ها، از بین‌ رفتن اعتبار شرکت و ... می‌شود.نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه‌های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه‌های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت‌های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم‌گیری و ... جهت کشف تقلب کارت‌های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می‌باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به‌موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان‌داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف‌تری دست یابند.
کلیدواژه تقلب، تقلب مالی، تقلب در صورت‌های مالی، تکنیک‌های کشف تقلب در صورت‌های مالی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی ata.mm@iausdj.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved