>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی  
   
نویسنده نخعی حبیب اله ,یعقوبی مصطفی ,حیدرزاده سعیده
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1400 - شماره : 37 - صفحه:73 -94
چکیده    هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف‌پذیری‌ جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی‌توجهی به‌ شاخص‌های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه‌های فکری و رویکرد گذشته ‌نگری آن و نیز نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی‌تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها، می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.
کلیدواژه عملکرد مالی ,شاخص های سنتی حسابداری ,معیار های مبتنی بر ارزش
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, ایران
پست الکترونیکی saeedehh9@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved