>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد حسابداری مدیریت زیست‌محیطی در شناسایی هزینه‌های زیست‌محیطی  
   
نویسنده سپاسی سحر ,رمضانی محمدجواد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1399 - شماره : 35 - صفحه:37 -48
چکیده    حسابداری مدیریت زیست‌محیطی دیدگاهی ترکیبی ارائه می‌کند که زمینه‌ای برای استفاده از داده‌های حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام‌شده و صورت گردش مقداری مواد جهت افزایش کارایی مواد، کاهش اثرات محیطی و ریسک و همچنین کاهش هزینه حفاظت از محیط زیست، فراهم می‌نماید. حسابداری مدیریت زیست‌محیطی توسط شرکت‌های عمومی و خصوصی در حال اجرا می‌باشد اما تابه‌حال توسط کشورها و ملت‌ها اجرا نشده است. حسابداری مدیریت زیست‌محیطی دارای مولفه‌های مالی به‌همراه مولفه‌های فیزیکی می‌باشد.تمرکز اصلی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و روش حسابداری مدیریت زیست‌محیطی، ارزیابی مخارج زیست‌محیطی ناشی از تصفیه آلودگی‌ها، دفع یا انهدام، حفاظت از محیط زیست و مدیریت زیست‌محیطی می‌باشد. همچنین، جدیدترین موردی که به این هزینه‌ها اضافه شده است، ارزش خرید مواد خروجی‌های غیرتولیدی و هزینه‌های پردازش آن‌ها می‌باشد. جمع این مخارج، تصویری ترسناک از کل هزینه‌های ناکارایی شرکت را نشان می‌دهد که شرکت‌ها را وادار به بهبود سیستم اطلاعاتی‌شان می‌نماید.در این مطالعه، ما با تمرکز بر تکنیک‌های کمی سازی مخارج و یا هزینه‌های زیست‌محیطی به‌عنوان مبنایی برای کنترل بهتر و هدفی برای الگوسازی به تعریف مفاهیم و اصولی برای حسابداری مدیریت زیست‌محیطی می‌پردازیم. این روش، هزینه‌های برون‌سازمانی را مدنظر قرار نداده، اما تمرکزش بر ارزیابی جامع و کامل مخارج سالانه مستقیم تصفیه آلاینده ها، حفاظت محیط زیست و مدیریت زیست‌محیطی به‌همراه مواد ضایع شده و انرژی ورودی (ناکارایی در تولید) می‌باشد.
کلیدواژه حسابداری مدیریت زیست‌محیطی ,هزینه‌های زیست‌محیطی ,گردش مقداری مواد
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی m.ramezani@modares.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved