>
Fa   |   Ar   |   En
   اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تامین مالی  
   
نویسنده خردیار سینا ,ملکی مصطفی ,پوررضا عسکر
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1399 - شماره : 34 - صفحه:67 -82
چکیده    برخلاف کشورهای توسعه یافته در دنیا، اقتصاد ایران بانک محور است و حدود هشتاد درصد از منابع را بانک ها تامین می کنند و تنها 20 درصد از طریق بازار سرمایه تامین می شود. یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی اسناد خزانه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام، اسناد خزانه سنتی قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی را ندارد و به همین علت نیاز بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک پایین بوده که بتواند خلاء اسناد خزانه سنتی را پر کند که این ابزار اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیر دولتی از طرف دولت معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار تامین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. با اینکه اصولاً استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران و بانک‌ها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت می‌گیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند.
کلیدواژه اسناد خزانه ,اسنادخزانه اسلامی ,ابزار نوین تامین مالی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه علمی کاربردی, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی askar.pourreza@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved