>
Fa   |   Ar   |   En
   گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت:چالش های استانداردگذاری وخدمات اطمینان بخش  
   
نویسنده جمشیدی نوید بابک ,حیدری نژاد قدرت اله
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1399 - شماره : 34 - صفحه:83 -98
چکیده    در طول دو دهه گذشته گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت بخش قابل توجهی از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاص داده است. استانداردهای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و ارائه خدمات اطمینان بخش به عنوان یک موضوع نوین در ارتباط با این گزارش ها به عنوان موضوعات چالش برانگیز برای متخصصان و پژوهش گران این حوزه دارای اهمیت بسیارمی باشد. درمقاله حاضر با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوعات پرداخته شده است. نتایج حاکی ازآن است که باتوجه به ذینفعان متنوع ودلایل مختلفی که برای درخواست اطلاعات متفاوت می توانند داشته باشند، متقاعد ساختن آنها در راستای تدوین واستفاده از یک استاندارد واحدگزارشگری مسئولیت اجتماعی مشکل خواهد بود. در ارتباط با خدمات اطمینان بخش توسط شرکت های ارائه دهنده این خدمات باید عنوان نمود که انتظار می رود ماهیت رقابتی بازار در این زمینه، انگیزه ها را برای توسعه وارائه خدمات دریک مسیر مقرون به صرفه واثربخش فرآهم کند. هرچند این نوع از بازار در ابتدی راه است ومی تواند یک حوزه غنی برای پژوهش های آتی باشد.
کلیدواژه مسئولیت اجتماعی شرکت ,استانداردهای گزارشگری ,خدمات اطمینان بخش
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی haidarinejad@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved