>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری  
   
نویسنده حجازی رضوان ,بیات مصطفی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 32 - صفحه:5 -12
چکیده    سازمان‌های تجاری حدود 5% از درآمدهای خود را در جعل‌های (تقلب) سالیانه از دست می دهند، که این رقم در سرتاسر جهان می تواند از مرز 3.5 تریلیون دلار نیز تجاوز کند. رضایی و وانگ در سال 2017 یافتند که وجود صورتهای مالی تقلبی و استمرار وجودی آن موجب آسیب رسانی به صداقت و کارایی بازارهای مالی می گردد. این مطالعه درنظر دارد تا با بررسی الگوریتم داده‌های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها به وجود تقلب در صورتهای مالی جعلی و نحوه برخورد با آنها بپردازد. در این تحقیق از داده‌های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها در تقلب‌های حسابداری استفاده می‌شود. بر اساس نظریات دانشگاهیان و متخصصین چینی در رابطه با اهمیت، تقاضا، ارتباط، سودمندی‌ها و استفاده از داده‌های حجیم این نکات دریافت شد: 1- تقاضا برای تجزیه و تحلیل داده‌های حجیم و رابطه آن در جعل و تقلب‌های حسابداری افزایش خواهد یافت؛ 2-تجزیه و تحلیل داده‌های حجیم باید از سطوح کارشناسی و فارغ التحصیلی وارد برنامه های تجاری شوند؛ 3- بسیاری از موضوعات مورد بحث در داده‌های حجیم باید در برنامه‌های درسی حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 4-بسیاری از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل توصیفی و پیش بینی داده‌های حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند]9[.
کلیدواژه داده‌های ‌حجیم ,حسابداری ,حسابرسی ,تقلب ,کشف تقلب
آدرس دانشگاه خاتم, ایران, دانشگاه خاتم, ایران
پست الکترونیکی mostafa.bayat001@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved