>
Fa   |   Ar   |   En
   درخت بد‌ اخلاقی حسابداری  
   
نویسنده عصری جعفر
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1397 - شماره : 25 - صفحه:87 -98
چکیده    همه انسان‌ها در زندگی خود با معضلات اخلاقی رو برو می‌شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز هیچ تفاوتی با سایر انسان‌ها ندارند. آنها در حرفه خود با موقعیت‌های متعددی رو برو می‌شوند‌ موقعیت‌هایی که وسوسه می‌شوند تا عمل غیر اخلاقی انجام دهند. در این مقاله با الهام از درخت سمی مانچینیل که در جزایر کارائیب می‌روید، الگویی ارائه می‌شود که با استفاده از رویکرد استقرایی در فرآیند نظریه‌پردازی، 5 پیامد عمده ناشی از رفتارهای غیر اخلاقی در حسابداری پیش‌بینی و همچنین با بکارگیری رویکرد قیاسی، 5 فرضیه به‌عنوان ریشه اصلی این پدیده معرفی می‌گردد.مَثَل پدیده بد‌اخلاقی، مَثَل شریان‌های فاضلاب‌هایی است که پیوسته وارد دریاچه‌ای می‌شود و ماهیان آن دریاچه که حیات و ممات‌شان وابسته به آب است، به مَثابه آدمیان یک شهر می‌باشند. با انباشته شدن جریان اسفناک گندآب‌ها به درون دریاچه، به تدریج شاهد مرگ گروهی و نابودی دسته‌جمعی ماهیان خواهیم بود. بنابراین برای بر‌طرف نمودن مشکلات و معضلات اخلاقی، یافتن ریشه و علت وجودی آنها، اولین و موثرترین اقدام در جهت خنثی نمودن اثرات آن است. چرا که به قول معروف آب را از سرچشمه باید بست .
کلیدواژه بد ‌اخلاقی حسابداری ,پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ,ریشه‌های بد اخلاقی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
پست الکترونیکی javad.asri@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved