>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان  
   
نویسنده شهسواری معصومه ,کاظمیان منا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1397 - شماره : 27 - صفحه:75 -90
چکیده    پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت‌ها منتج به رضایت فزاینده‌ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت‌ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می‌شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده‌ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه‌ی مشتریان بهینه سازی می‌شود. هدف از این مقاله تاکید بر رابطه‌ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته‌ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می‌باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می‌کند که مشتریان آگاه‌تر و سخت گیرتر می‌شوند، رقابت بیشتر فشرده می‌شود و گام‌های تغییرات تکنولوژی سریع‌تر برداشته می‌شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.
کلیدواژه مدیریت کیفیت جامع ,مدیریت بازاریابی ,کیفیت
آدرس دانشگاه کوثر بجنورد, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده علوم اقتصادی و اداری, ایران
پست الکترونیکی kazemiyan.mona@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved