>
Fa   |   Ar   |   En
   حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن  
   
نویسنده حسینی علی ,شفیغ زاده بهاره
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1397 - شماره : 28 - صفحه:33 -46
چکیده    در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تاکید می‌شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می-توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. در این مقاله پس از معرفی حمایت از سرمایه گذاران و سیر تکاملی آن، به ضرورت و پیامدهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران می پردازیم. بررسی تاثیر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بر شاخص‌های اقتصادی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهند هرچه حقوق سرمایه گذاران خرد بهتر تضمین شود، میزان سرمایه گذاری نیز بهبود یافته و شاخص های اقتصادی وضعیت مناسب تری خواهند داشت.
کلیدواژه سهامداران خرد ,حمایت از حقوق سرمایه گذاران ,قوانین و مقررات
آدرس دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی bahar.shf@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved