>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های Capm سنتی و‎ Mcapm در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده عباسی ابراهیم ,کاویانی میثم
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 29 - صفحه:17 -36
چکیده    نتایج پژوهش‎های تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمت‏گذارى اوراق بهادار به گونه‏اى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفته‏اند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست می‎آورند. از اینرو تاکنون مدل‎های مختلفی جهت تبیین‏ رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدل‎ها، مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای اصلاح شده (mcapm) به عنوان دیگر مدل‎های قیمت‎گذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخه‎های مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای (capm) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان می‎دهد مدل mcapm قدرت توضیح‎دهندگی بیشتری در مقایسه با capm سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.
کلیدواژه بازده ,Capm ,Mcapm
آدرس دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی meysamkaviani@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved