>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری  
   
نویسنده نمازی محمد ,موسوی نژاد روح اله
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 1 - شماره : 19 - صفحه:4 -23
چکیده    اخیراً پژوهش‌های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه‌های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس‌ آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم‌های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن‌ها از پژوهش اقدامی استفاده به‌عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه‌های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه‌ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش‌های اقدامی را به خود اختصاص داده است.یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در 6 سال اخیر نسبت به 7 سال قبل از آن در منابع خارجی، رشد پژوهش‌های اقدامی حسابداری معادل 44% بوده است. در حوزه حسابداری مدیریت، 53% رشد پژوهش‌های اقدامی، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. با جستجو در منابع در دسترس داخلی حسابداری، مشخص شد که متاسفانه پژوهشگران حسابداری ایران از این روش کارا و مهم در پژوهش‌های خود استفاده نکرده و در مواردی هم که استفاده شده، تصریح نشده است.
کلیدواژه پژوهش اقدامی ,حسابداری مدیریت ,سیستم های اطلاعاتی حسابداری ,آموزش حسابداری
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved