>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری  
   
نویسنده عبداللهی احمد ,خوزین علی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 1 - شماره : 20 - صفحه:104 -123
چکیده    هدف این مقاله بهینه سازی بین اجزاء هرم بقاء شامل زمان، هزینه، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی ایجاد توازن بین زمان، هزینه، کیفیت و ریسک برای ایجاد بهترین سطح رضایتمندی برای مشتریان و استفاده کنندگان نهایی و کسب بهینه ترین سطح ارزش برای سازمان است. در محیط کسب و کار کنونی حسابداران مدیریت به ابزارها و توسعه مدل-هایی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی نیاز دارند که ضمن کاهش زمان تحویل و بهای تمام شده محصولات و با کمترین ریسک کسب و کار به ارائه محصولاتی با بهترین حد کیفیت بپردازند تا از این طریق به ارزش آفرینی برای سازمان اقدام گردد. در این مقاله در راه بهینه سازی اجزاء هرم بقاء از نوعی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که به این منظور پنج حالت مختلف روی مسئله ی مورد نظر پیاده سازی شد. در چهار حالت به بهینه سازی هر یک از عوامل زمان، بها، کیفیت و ریسک به طور جداگانه پرداخته شد. در آخر هر چهار عامل به طور همزمان در نظر گرفته شد.
کلیدواژه بهینه سازی،زمان،بها،کیفیت،ریسک،هرم بقاء،حسابداری مدیریت،الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی khozain@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved