>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات معماری ایران   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:9


  tick  باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین - صفحه:7-23

  tick  الگوهای کالبدی حسینیه‌ها: ریشه‌ها و تحولات - صفحه:25-45

  tick  خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول - صفحه:47-65

  tick  باغ سعاد‌ت‌آباد اصفهان در آینۀ مثنوی گلزار سعادت - صفحه:67-84

  tick  بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تاکید بر آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی نمونه‌های موردی: دو خانۀ قجری در شیراز - صفحه:85-100

  tick  تزیینات معماری مسکونی دورۀ آل‌مظفر در منطقۀ یزد و جایگاه آن‌ها در خانه‌های این دوره - صفحه:101-122

  tick  سازه، فرم و معماری - صفحه:123-140

  tick  بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله) - صفحه:141-157

  tick  طراحی پیاده‌راه و تاثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز - صفحه:159-174

  tick  بررسی کارآمدی طرح درس «بافت فرسوده و تاریخی» جهت ورود فارغ‌التحصیلان رشتۀ شهرسازی به عرصۀ عمل بهسازی و نوسازی بافت‌‌های فرسوده و تاریخی - صفحه:175-191

  tick  گزارش علمی: کرسی‌ نظریه‌پردازی: فضای حیات طیّبه؛ شهر آرمانی اسلام - صفحه:193-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved