>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:23


  tick  نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر - صفحه:11-16

  tick  مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی - صفحه:19-41

  tick  تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی - صفحه:43-60

  tick  نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن - صفحه:61-71

  tick  طراحی مدل راهبردی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران - صفحه:73-93

  tick  عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش - صفحه:95-111

  tick  جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:113-132

  tick  شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان - صفحه:133-158

  tick  سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر - صفحه:159-174

  tick  رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن - صفحه:177-184

  tick  مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود آن - صفحه:185-198

  tick  سیاست خارجی راهبردی از وزارت تا سفارت، مروری برنقش وزارت امور خارجه - صفحه:199-206

  tick  سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان - صفحه:209-235

  tick  سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت - صفحه:239-244

  tick  زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ » - صفحه:245-250
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved