>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:30


  tick  پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم - صفحه:15-18

  tick  بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی - صفحه:21-41

  tick  تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی - صفحه:43-68

  tick  تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357-1397) - صفحه:69-91

  tick  موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی - صفحه:93-111

  tick  مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی - صفحه:113-132

  tick  الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی - صفحه:133-155

  tick  الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز - صفحه:157-173

  tick  راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها - صفحه:175-191

  tick  مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - صفحه:193-213

  tick  ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران - صفحه:215-233

  tick  مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه - صفحه:235-263

  tick  تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایرانعربستان سعودی - صفحه:265-281

  tick  سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها - صفحه:283-305

  tick  بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی - صفحه:307-328

  tick  طرح ارز بنزین (پترول کوین) - صفحه:331-334

  tick  تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت - صفحه:335-340

  tick  چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ - صفحه:341-343
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved