>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت منابع آب و خاک   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی تاثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل Swat - صفحه:1-13

  tick  مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری - صفحه:15-30

  tick  تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تاخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم - صفحه:31-43

  tick  مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی -واین - صفحه:45-58

  tick  تغییرات کاربری اراضی جنوب‌غرب تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف - صفحه:59-71

  tick  بررسی پارامترهای موثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی - صفحه:73-89

  tick  برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏ گذاری شده - صفحه:91-104

  tick  اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:105-119

  tick  بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia Victoriae) - صفحه:121-135

  tick  اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی - صفحه:137-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved