>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی  
   
نویسنده شیرنگی احسان ,خالقی سمیرا ,بقایی فهیمه ,منصوری عباس ,پورمند احسان
منبع حفاظت منابع آب و خاك - 1395 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:1 -11
چکیده    در بهره‌برداری بهینه کمـّی و کیفی از مخزن سدهابه دلیل وجود تصمیم‌گیران و ذینفعان متعدد با اهداف و مطلوبیت‌های متفاوت و همچنین تعداد زیاد متغیرهای حالت و تصمیم، مساله تصمیم‌گیری بسیار پیچیده و امری ضروری محسوب می‌شود. در این مقاله با هدف رفع‌اختلاف بین تصمیم‌گیران در بهره‌برداری از مخزن سد، کاربرد یک مدل رفع‌اختلاف گروهی چند نفره جهت تعیین نقطه بهینه بر روی منحنی تبادل بدست آمده از تلفیق مدل شبیه‌سازی کیفی یک بعدی مخزن و مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک حاصل از تحقیقات پیشین به نحوی که مطلوبیت همه تصمیم‌گیران از لحاظ کمـّی و کیفی تامین شود، ارائه می‌گردد. برای تدوین قوانین و سیاست‌های بهره‌برداری به‌هنگام کمـّی کیفی از مخزن سد، استفاده از مدل شبیه‌سازی هوشمند شبکه‌های بیزی که دارای قابلیت خروجی احتمالاتی می‌باشد پیشنهاد می‌شود. مطالعه موردی، سد پانزده خرداد ایران است که مخزن آن دارای مشکل قابل توجه کیفی است. نتایج حاصل نشان‌دهنده کارایی مناسب مدل‌های ارائه شده در حل‌اختلاف بین سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و تعیین سیاست‌های بهینه و به‌هنگام بهره‌برداری کمـّی کیفی از مخزن می‌باشد.
کلیدواژه الگوریتم ژنتیک، بهره‌برداری مخزن، رفع اختلاف گروهی، شبکه‌های بیزی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
پست الکترونیکی ehsan2113@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved