>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1395 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بررسی کیفیت دوره آموزش الکترونیکی رشته آموزش پزشکی بر اساس معیارهای آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:287-300

  tick  بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی بخش درمان ریشه در فارغ‌التحصیلان دوره عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد (90-1385) - صفحه:301-309

  tick  بررسی نوع نگرش به شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی - صفحه:310-318

  tick  مقایسه میزان خلاقیت در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394 - صفحه:319-329

  tick  پپیش‌بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه‌های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 - صفحه:330-339

  tick  بررسی ادراک از محیط یادگیری به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده برنامه درسی پنهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:نقش جنسیت، محل سکونت و اقامت در خوابگاه - صفحه:340-351

  tick  اهمالکاری تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - صفحه:352-362

  tick  ارزیابی عملکرد در واحدهای آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:363-370
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved