>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:3


  tick  عوامل موثر‌برانتخاب دانشگاه‌های خارجی جهت تحصیل از دیدگاه دانش‌آموختگان خارج از کشور - صفحه:188-198

  tick  میزان آشنایی و دانش اعضای هیات‌ علمی نسبت به تهیه سوالات امتحانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:199-207

  tick  بررسی تاثیر ارایه بازخورد در آموزش بالینی بر رضایتمندی فراگیران - صفحه:208-218

  tick  ارتقا یادگیری آناتومی با استفاده از اشیا یادگیری تکرارپذیر - صفحه:219-226

  tick  بررسی سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در سال 1393 - صفحه:227-236

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1391 - صفحه:237-245

  tick  بررسی مقایسه‌ آموزش مبتنی بر تیم و روش سخنرانی بر فرآیند یادگیری-یاددهی دانشجویان پرستاری در درس پرستاری بیماری‌های داخلی جراحی - صفحه:246-254

  tick  تاثیر یادگیری مبتنی بر الگوریتم بر تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان فوریتهای پزشکی - صفحه:255-262
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved