>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1392 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی نظرات دانشجویان علوم پزشکی بابل در مورد عملکرد اساتید در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی - صفحه:2-14

  tick  بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390 - صفحه:15-24

  tick  ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه خودنظم دهی در بین دانشجویان پزشکی - صفحه:25-35

  tick  ارزیابی رضایتمندی فارغ‌التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:36-46

  tick  بررسی تاثیر به‌کارگیری محفظه شبیه سازی آلاینده‌های هوابرد به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در میزان یادگیری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای در سال 1391 - صفحه:47-56

  tick  بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال های 1391-1370 - صفحه:57-64

  tick  بررسی نیازهای آموزشی در برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد بهداشت باروری در ایران: مطالعه‌ای به روش دلفی - صفحه:65-76

  tick  استفاده بی‌رویه از پرسشنامه‌ها در انجام تحقیقات در ایران: بررسی دو مورد - صفحه:77-89

  tick  تصحیح ماشینی آزمون های پیشرفت تحصیلی چندگزینه ای و آنالیز اوراق امتحانی: چند نکته - صفحه:90-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved