>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1392 - دوره:8 - شماره:3


  tick  مقایسه نمرات ارزشیابی استاد توسط دانشجویان و فارغ‌التحصیلان - صفحه:2-12

  tick  آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و تاثیر آن بر آگاهی، نگرش و توانایی استفاده دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آن - صفحه:13-22

  tick  تاثیر دو روش آموزشی کارگاهی و کلاسی مهارت‌های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک - صفحه:23-32

  tick  مقایسه میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از عملکرد اساتید مشاور قبل و پس از اجرای طرح استاد مشاور - صفحه:33-43

  tick  ارزیابی اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه - صفحه:44-52

  tick  بررسی تاثیر آموزش مشارکتی بیمار محور بر نمرات فرایند پرستاری و تفکر انتقادی کارآموزان پرستاری - صفحه:53-62

  tick  طراحی مدل سازمان آینده‌گرا (نظام آموزش عالی) - صفحه:63-80

  tick  مقایسه رفتارهای آموزش بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد شهرستان سمنان در سال 1391 - صفحه:81-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved