>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1393 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید صدوقی یزد در سال 92-1391 - صفحه:2-12

  tick  رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391 - صفحه:13-23

  tick  تاثیر آموزش یادگیری بر پایه حل مسیله بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری - صفحه:24-33

  tick  تطابق محتوای تدریس شده توسط استاد با طرح دوره مصوب: دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد - صفحه:34-44

  tick  کیفیت، محتوا و سطح دستیابی به اهداف در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: دیدگاه داوطلبین - صفحه:45-56

  tick  تجارب کارآموزان پرستاری بخش روان‌پزشکی از آموزش به شیوه ایفای نقش مبتنی بر حل مسیله و نمایش فیلم - صفحه:57-69

  tick  بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392 - صفحه:70-78

  tick  گروه نجوا: معرفی یک شیوه نوین آموزشی - صفحه:79-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved