>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:1


  tick  مطالعه و ارزیابی فاکتورهای مدل ویک ولیون از دیدگاه اعضای هییت علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارایه راهکارهای بهبود آن - صفحه:2-11

  tick  ادراک دانشجویان پرستاری از چالش‌های حرفه‌ای: یک مطالعه کیفی(تحلیل محتوا) - صفحه:12-25

  tick  نظرات کارکنان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر یزد در رابطه با کاربرد دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی پرستاری و مامایی در بالین - صفحه:26-35

  tick  کتابخانه مجازی: عنصری ضروری در ساختار آموزش مجازی - صفحه:36-46

  tick  تاثیر طرحواره درمانی بر کاهش علایم اختلالات اضطراب و افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی - صفحه:47-56

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون درس بهداشت مواد غذایی - صفحه:57-69

  tick  بررسی تاثیر بازی مجازی بر بار شناختی و خلاقیت فراگیران در پودمان ترکیبی آموزش - صفحه:72-83

  tick  طراحی آموزشی و اجرای دوره کوتاه‌مدت مراقبت‌های دارویی به شیوه مجازی و بررسی رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان از آن - صفحه:84-91

  tick  برنامه ریزی ساختار یافته مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد برای برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضا هییت علمی در تعطیلات تابستانی - صفحه:92-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved