>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1397 - دوره:13 - شماره:4


  tick  طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان یزد - صفحه:268-268

  tick  مناسک گرایی در آموزش پزشکی؛ نظریه ی زمینه ای مبتنی بر درک و تجربه دانشجویان پزشکی در منطقه 5 کشوری - صفحه:269-283

  tick  طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان یزد - صفحه:284-303

  tick  دانشجویان سال اول پزشکی از منتورهایشان چه می‌پرسند: نتایج یک مطالعه 4 ساله - صفحه:304-315

  tick  عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک تحلیل محتوای قراردادی - صفحه:316-331

  tick  بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:332-344

  tick  بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل (Steem) برای تکنولوژیست های جراحی در ایران - صفحه:345-357

  tick  بررسی رابطه استرس‌های تحصیلی دوران دانشجویی در برقراری ارتباط با بیمار - صفحه:358-366

  tick  تاملی بر شکل‌گیری دانشگاه علوم پزشکی کارآفرین با تاکید بر راهکارها و چالش‌ها - صفحه:367-375
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved