>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی تکوینی   
سال:1390 - دوره:4 - شماره:13


  tick  اثر نوروتروفین (Ngf) و ماتریژل بر ترمیم عصب سیاتیک له شده در موش صحرایی - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر زمانهای مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های هرمی هیپوکامپ موش صحرایی ویستار - صفحه:9-15

  tick  تاثیر اتینیل استرادیول بر میزان اندام زایی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدان در کالوس‌های سیب زمینی رقم وایت دزیره - صفحه:15-23

  tick  بررسی مراحل تکوینی بخش های رویشی و زایشی لیموشیرین و لیموترش - صفحه:23-33

  tick  مطالعه ساختار تشریحی ساقه و دمبرگ درهفت گونه از جنس Marrubium در ایران - صفحه:33-41

  tick  بررسی ویژگی‌های ظاهری اندام‌های زایشی و مطالعه ساختار تخمدان، تخمک و رویان‌زایی در گیاه حرا Avicennia Marina (Forssk.) Vierh - صفحه:41-50

  tick  بررسی اثر اگزوپلی ساکارید استخراج شده از باکتری پروبیوتیک بومی ایران بر روی ترمیم زخم پوستی در موش نر نژاد ویستار پس از ایجاد زخم - صفحه:51-55

  tick  بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر روی رشد و نمو اندام حرکتی جلویی جنین موش در شرایط In Vivo - صفحه:57-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved