>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی تکوینی   
سال:1388 - دوره:2 - شماره:5


  tick  بررسی اثر تابش فرابنفش بر فراساختار برگ و الگوی الکتروفورزی پروتئین های برگ گلرنگ (Carthamus Tinctorios L) - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر کال زایی، اندام زایی و مقاومت جدا کشت های گیاه نخود Cicer Arietinum L - صفحه:9-24

  tick  مطالعه میکرومورفولوژی دانه گرده جنس های Atriplex و Salsola ( Chenopodiaceae) در منطقه گرمسار - صفحه:25-31

  tick  بررسی ویژگی های تشریحی و اثر چهار تنظیم کننده رشد بر روند کالوس زایی هیپو کوتیل های گیاه هویج Daucuse Carota L واریته ی A هلندی - صفحه:33-43

  tick  تاثیر 3،1-بیس (2-سیانوفنیل) تریازین بر تکثیر رده های سلولی Pc12 و B16f10 - صفحه:45-50

  tick  استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلول های خونی در جنین جوجه Gallus Gallus Domesticus - صفحه:51-61

  tick  بررسی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی منفرد (Cnps) در ژن های رسپتور اینترفرون (Ifnar2 و Ifnar1) در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن و ارتباط با پاسخ به درمان ترکیبی اینترفرون و ریباویرین - صفحه:63-70

  tick  تاثیر داروی ایماتینیب بر تکوین بافت رحم در موش های Rat ماده نابالغ نژاد Wistar - صفحه:71-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved